Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương I – Tiết 4 : Biểu diễn lực – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 các bài C1, C2, C3 – Trang 15, 16
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 các bài C1, C2, C3 – Trang 15, 16


C1. Hãy mô tae thí nghiệm trong hình 4.1, hiện tượng trong hình 4.2 và nêu tác dụng của lực trong từng trường hợp.

Chương I – Tiết 4 : Biểu diễn lực – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 các bài C1, C2, C3 – Trang 15, 16


Hướng dẫn giải


Ở hình 4.1, lực hút của nam châm lên miếng thép làm tăng vận tốc của xe lăn nên xe lăn chuyển động nhanh lên.


Ở hình 4.2, lực tác dụng của vợt lên quả bóng làm quả bóng bị biến dạng và ngược lại, lực mà quả bóng đập vào vợt bị biến dạng.


C2. Biểu diễn các lực sau đây :  • Trọng lực của một vật có khối lượng 5kg (tỉ lệ xích 0,5cm ứng với 10N)

  • Lực kéo 15000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (tỉ lệ xích là 1cm ứng với 5000N)


Hướng dẫn giải


 


Chương I – Tiết 4 : Biểu diễn lực – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 các bài C1, C2, C3 – Trang 15, 16, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thiện chí không thể mua, bạn phải giành được nó.
Goodwill cannot be purchased, it must be earned.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên