The Soda Pop

Chương I – Tiết 13 : Công cơ học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C7 – Trang 46, 47, 48
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C7 – Trang 46, 47, 48.


C1. Từ các trường hợp quan sát ở trên, em có thể cho biết khi nào thì có công cơ học ?

Hướng dẫn giải


Khi có lực tác dụng vào vât và làm vật chuyển dời


C2. Tìm từ thích hợp cho các ô trống của kết luận sau :


Chỉ có công cơ học khi có…(1)….tác dụng vào vật và làm cho vật…(2)…..


Hướng dẫn giải


(1) lực          (2) chuyển dời


C3. Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học ?


a) Người thợ mỏ đang đẩy cho xe goong chở than chuyển động, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không biết lo xa thì khó khăn đến ngay trước mắt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên