Polly po-cket

Chương I – Tiết 1 : Ôn tập tổng kết chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 65
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 65


1. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s. Xuống hết dốc, xe lăn tiếp đoạn đường dài 50m trong 20s rồi mới dừng hẳn. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên mỗi đoạn đường và trên cả quãng đường.

Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 1 : Ôn tập tổng kết chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 65


2. Một người có khối lượng 45kg. Diện tích tiếp xúc mỗi bàn chân là 150cm². Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi :


a) Đứng cả hai chân


b) Co một chân


Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 1 : Ôn tập tổng kết chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 65


3. M và N là hai vật giống hệt nhau được thả vào hai chất lỏng khác nhau có trọng lượng riêng d1 và d2., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật: cứ tưởng như thế là mãi mãi.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên