Chương I – Tiết 1 : Ôn tập tổng kết chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 65
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 65


1. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s. Xuống hết dốc, xe lăn tiếp đoạn đường dài 50m trong 20s rồi mới dừng hẳn. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên mỗi đoạn đường và trên cả quãng đường.

Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 1 : Ôn tập tổng kết chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 65


2. Một người có khối lượng 45kg. Diện tích tiếp xúc mỗi bàn chân là 150cm². Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi :


a) Đứng cả hai chân


b) Co một chân


Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 1 : Ôn tập tổng kết chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 65


3. M và N là hai vật giống hệt nhau được thả vào hai chất lỏng khác nhau có trọng lượng riêng d1 và d2., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu thường chẳng là gì hơn ngoài một cuộc trao đổi thuận lợi giữa hai người mà đạt được phần lớn những gì họ có thể mong đợi nếu cân nhắc tới giá trị của họ trên thị trường tính cách.
Love is often nothing but a favorable exchange between two people who get the most of what they can expect, considering their value on the personality market.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s