Teya Salat

Chương I -Tiết 15 : Công suất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C6 – Trang 52, 53
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C6 – Trang 52, 53


C1. Tính công thực hiện được của anh An và anh Dũng.

Hướng dẫn giải


Công của anh An thực hiện A1 = 10.16.4 = 640 J


Công của anh Dũng thực hiện A2 = 15.16.4 = 960 J


C2. Trong các phương án sau đây, có thể chọn những phương án nào để biết ai là người làm việc khoẻ hơn ?


a) So sánh công thực hiện của hai người, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khoẻ hơn.


b) So sánh thời gian kéo gạch lên cao của hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khoẻ hơn.


c) So sánh thời gian của hai người để thực hiện cùng một thời gian, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khoẻ hơn.


Hướng dẫn giải, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bình đẳng là cơ sở vững chắc của tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên