XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 2 : Vận tốc – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 8, 9
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 8, 9


C1. Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm ?

Hướng dẫn giải


Cùng chạy một quãng đường 60m như nhau, bạn nào mất ít thời gian hơn sẽ chạy nhanh hơn.


C2. Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột 5.


Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 2 : Vận tốc – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 8, 9


C3. Dựa vào bảng kết quả xếp hạng, hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp điền vào các chỗ trống sau đây :


Độ lớn của vận tốc cho biết sự…(1)…., ……(2)……của chuyển động


Độ lớn của vận tốc được tính bằng…..(3)…..trong một……(4)……thời gian., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luật pháp quá nhẹ nhàng ít khi được tuân theo; quá hà khắc, hiếm khi được thi hành.
Laws too gentle are seldom obeyed; too severe, seldom executed.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên