XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 2 : Vận tốc – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 8, 9
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 8, 9


C1. Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm ?

Hướng dẫn giải


Cùng chạy một quãng đường 60m như nhau, bạn nào mất ít thời gian hơn sẽ chạy nhanh hơn.


C2. Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột 5.


Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 2 : Vận tốc – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 8, 9


C3. Dựa vào bảng kết quả xếp hạng, hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp điền vào các chỗ trống sau đây :


Độ lớn của vận tốc cho biết sự…(1)…., ……(2)……của chuyển động


Độ lớn của vận tốc được tính bằng…..(3)…..trong một……(4)……thời gian., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn có những cảm xúc mãnh liệt về điều gì đó xảy ra trong quá khứ, chúng có thể gây trở ngại cho khả năng sống trong hiện tại của bạn.
If you are carrying strong feelings about something that happened in your past, they may hinder your ability to live in the present.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên