Snack's 1967

A. We are the world (Phần 1-7 trang 154-157 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 15: Countries


A. We are the world (Phần 1-7 trang 154-157 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


A. We are the world (Phần 1-7 trang 154-157 SGK Tiếng Anh 6)

- Tên tôi là Laura. Tôi đến từ Canada.


- Tên tôi là Marie. Tôi đến từ Pháp.


- Tên tôi là Lee. Tôi đến từ Trung Quốc.


- Tên tôi là John. Tôi đến từ Anh.


- Tên tôi là Yoko. Tôi đến từ Nhật Bản.


- Tên tôi là Susan. Tôi đến từ Anh.


- Tên tôi là Bruce. Tôi đến từ Úc., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.
The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên