C. Suggestions (Phần 1-4 trang 147-149 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 14: Making Plans


C. Suggestions (Phần 1-4 trang 147-149 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and read. Then practice in groups.


(Nghe và đọc. Sau đó luyện tập theo nhóm.)


C. Suggestions (Phần 1-4 trang 147-149 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:Ba: Chúng ta sẽ làm gì vào kì nghỉ này?


Lan: Chúng ta hãy đi cắm trại đi.


Nam: Chúng ta không có lều. Đi Huế nhé?


Nga: Mình không muốn đi Huế. Sao chúng ta không đi Chùa Hương?


Ba: Ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ đi bằng phương tiện gì?


Lan: Chúng ta hãy đi bộ đến đó., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giải phóng dân tộc là nghĩa vụ thiêng liêng nhất của mỗi người Việt Nam yêu nước.
Võ Nguyên Giáp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog