Snack's 1967

C. Suggestions (Phần 1-4 trang 147-149 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 14: Making Plans


C. Suggestions (Phần 1-4 trang 147-149 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and read. Then practice in groups.


(Nghe và đọc. Sau đó luyện tập theo nhóm.)


C. Suggestions (Phần 1-4 trang 147-149 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:Ba: Chúng ta sẽ làm gì vào kì nghỉ này?


Lan: Chúng ta hãy đi cắm trại đi.


Nam: Chúng ta không có lều. Đi Huế nhé?


Nga: Mình không muốn đi Huế. Sao chúng ta không đi Chùa Hương?


Ba: Ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ đi bằng phương tiện gì?


Lan: Chúng ta hãy đi bộ đến đó., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do đòi hỏi rất nhiều ở mỗi người. Đi cùng với tự do là trách nhiệm. Với người không sẵn sàng trưởng thành, người không muốn mang sức nặng của chính mình, đây là một viễn cảnh đáng sợ.
Freedom makes a huge requirement of every human being. With freedom comes responsibility. For the person who is unwilling to grow up, the person who does not want to carry is own weight, this is a frightening prospect.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên