Old school Easter eggs.

C. Road signs (Phần 1-6 trang 89-91 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 8: Out and About


C. Road signs (Phần 1-6 trang 89-91 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and read.


(Lắng nghe và đọc.)


cancannot/can't


C. Road signs (Phần 1-6 trang 89-91 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:


- Xin chào. Tôi tên là Hoan. Tôi là một cảnh sát. Tôi có một công việc khó khăn. Hãy nhìn người đàn ông chạy xe máy kia. Anh ta đang chạy vào con đường đó. Biển báo ghi "Một chiều". Bạn không thể đi vào con đường đó.


C. Road signs (Phần 1-6 trang 89-91 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:


- Một vài biển báo cho biết bạn có thể làm việc gì đó. Biển báo này cho biết "Bạn có thể đỗ xe ở đây".


- Một vài biển báo cho biết bạn không thể làm việc gì đó. Biển báo này cho biết "Bạn không thể đỗ xe ở đây".


2. What do the road signs mean? Add can or can't., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó.
Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.
Mother Teresa
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên