The Soda Pop

Đại từ tân ngữ (me, us, you, ...)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh tuý và thuần khiết.
Love won’t obey our expectations. Its mystery is pure and absolute.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên