XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 SGK Sinh học lớp 12
Chương  2. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  45 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:


–        Một gen quy định một tính trạng.


–        Một gen quy định một enzim/prôtêin.


–        Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit.


Hướng dẫn giải


Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit chính xác hơn vì một prôtêin có thể gồm nhiểu chuỗi pôlipeptit khác nhau cùng quy định. Một tính trạng lại có thể được quy định bởi nhiều loại prôtêin khác nhau.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK), , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ có ba điều cần nhớ là trong sạch, siêng năng, cẩn thận. Biết ba điều đó là biết giữ mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên