Polaroid

Thực hành về thành ngữ, điển cố

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố lớp 11

THỰC HÀNH VỀ THÀNH NGỮ ĐIỂN CỐ

Bài tập 1


-       Ý nói một mình phải đảm đang công việc gia đình để nuôi chồng và con.


-       Vất vả, cực nhọc, chịu đựng dãi dầu, mưa nắng.


® Khắc họa hình ảnh một người vợ vất vả, tần tảo, đảm đang tháo vát trong công việc gia đình. Cách biểu đạt ngắn gọn nhưng nội dung thể hiện lại đầy đủ, sinh động.


Đặc điểm: ngắn gọn, cô đọng, cấu tạo ổn định, đồng thời qua hình ảnh cụ thể sinh động khái quát nên nội dung và có tính biểu cảm


Bài tập 2


-       Tính chất hung bạo, thú vật, phi nhân tính của bọn quan lại khi đến nhà Kiều để vu oan.


-       Cảnh sống tù túng, chật hẹp, mất tự do., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.
Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên