XtGem Forum catalog

A. Animals and plants (Phần 1-6 trang 166-168 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả chúng ta đều làm được nhiều điều cùng nhau, nhưng chúng ta đều chết trong cô độc.
We are all so much together, but we are all dying of loneliness.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên