Lamborghini Huracán LP 610-4 t

A. Animals and plants (Phần 1-6 trang 166-168 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự mất bình tĩnh và mâu thuẫn với chính mình là điểm yếu lớn nhất của bản chất con người.
Mutability of temper and inconsistency with ourselves is the greatest weakness of human nature.
Joseph Addison
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên