Bài 1: Giới hạn của dãy số (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 122 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột Mickey quyết định tô màu một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 1. Nó tô màu xám các hình vuông nhỏ được đánh dấu 1, 2, 3, …, n, … trong đó cạnh của hình vuông kế tiếp bằng một nửa cạnh hình vuông trước đó (h.51)

Bài 1: Giới hạn của dãy số (Giải bài tập 4,5)


Giả sử quy trình tô màu của Mickey có thể tiến ra vô hạn.


a) Gọi un là diện tích của hình vuông màu xám thứ n. Tính u, u, uvà un .


b) Tính lim Svới Sn = u+ u+ u+ … + u.


Hướng dẫn giải:


a) Hình vuông thứ nhất có cạnh bằng 1/2 nên u= (1/2)= 1/4


Hình vuông thứ hai có cạnh bằng 1/4 nên  u= (1/4)= 1/42

Hình vuông thứ ba có cạnh bằng 1/8 nên  u= = (1/8)2= 1/4


Tương tự, ta có un  = 1/4n, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tại sao ngươi lại phải phục thù! Vì mục đích nào mà ngươi theo đuổi nó? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm tổn thương kẻ thù ư? Hãy biết rằng người phải chịu nỗi đau đớn lớn nhất của sự phục thù là chính bản thân ngươi.
Why seeketh thou revenge, O man! With what purpose is it that thou pursuest it? Thinkest thou to pain thine adversary by it? Know that thou thyself feelest its greatest torments.
Akhenaton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog