Old school Easter eggs.

Bài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 92 SGK Giải tích 12 cơ bản)


a) uBài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3) b) un = Bài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3)

c) un =Bài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3)d) un =Bài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3)


Hướng dẫn giải:


a) Năm số hạng đầu của dãy số là u1 = 1;u2 = 2/3, u3 = 3/7; u4 = 4/15; u5 = 5/31


b) Năm số hạng đầu của dãy số là: u1 = 1/3;u2 = 3/5, u3 = 7/9; u4 = 15/17; u5 = 3/331


c)  Năm số hạng đầu của dãy số là: u1 = 2;u2 = 9/4, u3 = 64/27; u4 = 625/256; u5 = 7776/3125


d) Năm số hạng đầu của dãy số là 


Bài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3)


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 92 SGK Giải tích 12 cơ bản), , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là chiến thắng của trí tưởng tượng đối với sự thông minh.
Love is the triumph of imagination over intelligence.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên