Snack's 1967

Bài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 92 SGK Giải tích 12 cơ bản)


a) uBài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3) b) un = Bài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3)

c) un =Bài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3)d) un =Bài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3)


Hướng dẫn giải:


a) Năm số hạng đầu của dãy số là u1 = 1;u2 = 2/3, u3 = 3/7; u4 = 4/15; u5 = 5/31


b) Năm số hạng đầu của dãy số là: u1 = 1/3;u2 = 3/5, u3 = 7/9; u4 = 15/17; u5 = 3/331


c)  Năm số hạng đầu của dãy số là: u1 = 2;u2 = 9/4, u3 = 64/27; u4 = 625/256; u5 = 7776/3125


d) Năm số hạng đầu của dãy số là 


Bài 2: Dãy số (Giải bài tập 1,2,3)


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 92 SGK Giải tích 12 cơ bản), , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống.
Every day should be passed as if it were to be our last.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên