Pair of Vintage Old School Fru

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 169 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = (9 -2x)(2x3– 9x2 +1);


b) y = Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 4,5,6)c) y = (x -2)√(x2 +1);


d) y = tan2x +cotx2;


e) y = Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 4,5,6)


Hướng dẫn giải:


a) Cách 1:


y’ = (9 -2x)'(2x3– 9x2 +1) +(9 -2x)(2x3– 9x2 +1)’ = -2(2x3– 9x2 +1) +(9 -2x)(6x2 -18x) =  -16x3 +108x2 -162x -2.


Cách 2: y = -4x4 +36x3 -81x2 -2x +9, do đó, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Rượu làm vui khi uống đúng mức, rượu cai trị khi uống quá nhiều.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên