Polly po-cket

Chương 7. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)- Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 170 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Chương 7. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)- Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 170 SGK Sinh học lớp 12
Chương  7. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)- Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  170  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư.


Trả lời:


Các khái niệm:


– Sức sinh sản: là khả năng sinh ra các cá thể mới của quần thể trong một khoảng thời gian.


– Mức độ tử vong: là số lượng cá thể của quần thể bị chết trong một khoảng thời gian.


–  Di cư: là hiện tượng một số cá thể rời bỏ quần thể của mình chuvển sang sống ở quần thể bên cạnh hoặc di chuyển đến nơi ở mới.


– Nhập cư: là hiện tượng một số cá thể nằm ngoài quần thể chuyển tới sống trong quần thể., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai đó không yêu bạn như bạn mong muốn không có nghĩa là họ không yêu bạn hết mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên