Tiến hóa của hệ vận động vệ sinh hệ vận động

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 11 tiến hóa của hệ vận động vệ sinh hệ vận động câu 1, 2, 3 trang 39 SGK. Các bạn cùng so sánh giữa xương người và xương thú như thế nào nhé.

BÀI 11: GIẢI BÀI TẬP TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG

VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Quan sát hình vẽ hoặc mổ hình xương người và bộ xương thú, làm bài tập ở bảng 11.

Bảng 11. Sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú:

- Những đặc điểm nào của bộ xương người thích nghi với tư thế đi đứng thẳng và đi bằng hai chân.

Trả lời:

 Bảng 11. Sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu giống như một dây leo, nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt.
Ngạn ngữ Ấn Độ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s