Tiến hóa của hệ vận động vệ sinh hệ vận động

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 11 tiến hóa của hệ vận động vệ sinh hệ vận động câu 1, 2, 3 trang 39 SGK. Các bạn cùng so sánh giữa xương người và xương thú như thế nào nhé.

BÀI 11: GIẢI BÀI TẬP TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG

VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Quan sát hình vẽ hoặc mổ hình xương người và bộ xương thú, làm bài tập ở bảng 11.

Bảng 11. Sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú:

- Những đặc điểm nào của bộ xương người thích nghi với tư thế đi đứng thẳng và đi bằng hai chân.

Trả lời:

 Bảng 11. Sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ có ba điều cần nhớ là trong sạch, siêng năng, cẩn thận. Biết ba điều đó là biết giữ mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat