80s toys - Atari. I still have

Lớp 11

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 11

Tóm tắt văn bản nghị luận

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

BÀI. LUYỆN TẬP VẬN DỤNG THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH I. Ôn tập lí thuyết -       Thế nào là thao tác lập luận phân tích? -       Cách th

Một số thể loại văn học - Kịch, văn nghị luận

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng ghen

BÀI GIẢNG - BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC  ĂNG GHEN I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả * Ăng-ghen (1820-1895) -       Sinh tại Bác-men (Đức). Là nhà tri

Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh, Hoài Chân

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh

ĐỌC THÊM - TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC NGUYỄN AN NINH I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả: Nguyễn An Ninh (1899 -1943). -       Là

Về luân lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh

BÀI GIẢNG - VỀ LUÂN LÍ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA (Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây) PHAN CHÂU TRINH I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả -       Phan Châu Trinh (1872

Thao tác lập luận bình luận

BÀI GIẢNG - THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN   I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận 1. Khái niệm Bình luận là bàn bạc đánh giá về sự đúng s

Người cầm quyền khôi phục uy quyền

BÀI GIẢNG - NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN (Trích “Những người khốn khổ”) - V.HUYGÔ I.  Tìm hiểu chung 1.  Tác giả Victo Huy-gô (1802-1885) nhà

Người trong bao - Sêkhốp

BÀI GIẢNG - NGƯỜI TRONG BAO - SÊKHỐP I.Tìm hiểu chung 1. Tác giả -       Tên An-tôn Páp-lô-vích Sêkhốp (1860-1904) sinh ra và lớn lên ở trong một gi

Bài thơ số 28 - Tago

ĐỌC THÊM - BÀI THƠ SỐ 28 - R. TAGO I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả -         R. Ta-go (1861 – 1941) là nhà văn nhà văn hóa lớn của Ấn Độ - có những cố

Tôi yêu em - Puskin

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.
Ngẫu Nhiên