Insane

Grammar Practice (trang 174-175 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.
The busy have no time for tears.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên