Snack's 1967

Chương I. Bài 4. Luyện tập este và chất béo – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 18 SGK Hóa lớp 12 tập 1
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  18  SGK Hóa lớp 12 tập 1


ĐỀ BÀI

Câu 1: So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.


Câu 2: Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol ( axit H2SO4 làm xúc tác ) có thể thu được mấy Trieste ? Viết công thức cấu tạo của các chất này.


Câu 3: Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được một glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOh) theo tỉ lệ 2 : 1.


Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?


Chương I. Bài 4. Luyện tập este và chất béo – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  18  SGK Hóa lớp 12 tập 1


Câu 4: Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.


a) Tìm công thức phân tử của A.


b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện.
The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance.
Brian Tracy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên