XtGem Forum catalog

Bài 5: Xác xuất của biến cố (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 74 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần.

a. Hãy mô tả không gian mẫu.


b. Xác định các biến cố sau:


A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10”;


B: “Mặt % chấm xuất hiện ít nhất một lần”.


c. Tính P(A), P(B).


Hướng dẫn giải:


Phép thử T được xét là “Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần”.


a. Ω = {(i, j)

i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6}., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi người chơi phải chấp nhận những quân bài mà cuộc đời chia cho mình: nhưng một khi chúng đã vào tay, anh ta hay cô ta phải quyết định chơi bài như thế nào để thắng.
Each player must accept the cards life deals him or her: but once they are in hand, he or she alone must decide how to play the cards in order to win the game.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên