80s toys - Atari. I still have

Bài 5: Xác xuất của biến cố (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 74 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần.

a. Hãy mô tả không gian mẫu.


b. Xác định các biến cố sau:


A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10”;


B: “Mặt % chấm xuất hiện ít nhất một lần”.


c. Tính P(A), P(B).


Hướng dẫn giải:


Phép thử T được xét là “Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần”.


a. Ω = {(i, j)

i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6}., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trọng người giỏi mà vọng người thường, khen người hay mà thương người dở.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên