Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Lịch Sử 6- Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG .Sử 6- Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG .Lịch Sử 6- Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG .


Lược đồ các quốc gia cổ đại phương đông1.Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ ?Vào cuối thiên niên kỷ IV, đến đầu thiên niên kỷ III TCN , những quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên hình thành ở lưu vực các dòng sông lớn ( có phù sa màu mỡ , mềm, xốp, nước tưới đầy đủ quanh năm, thuận lợi cho trồng lúa , làm thủy lợi, biết sử dụng đồng ....) như:- Ai Cập trên sông Nin.- Lưỡng Hà trên sông Ti gơ rơ và sông Ơ ph rát .- Ấn Độ trên sông Ấn và sông Hằng .- Trung Quốc trên sông Hòang Hà và Trường Giang.2. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào ?Xã hội cổ đại phương Đông gồm 3 tầng lớp:-Nông dân công xã , đông nhất ,là lực lượng sản xuất chính .- Quý tộc và quan lại là tầng lớp có nhiều của cải và quyền thế , đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành .-Thấp kém nhất là nô lệ , phục vụ vua và quý tộc.- Nô lệ và dân nghèo nhiều lần nổi dậy như ở Lưỡng Hà , Ai Cập.Lịch Sử 6- Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG .


Quý tộc và nô lệ


III. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông :- Nhà nước do vua đứng đầu có quyền cao nhất ( chế độ quân chủ chuyên chế , cha truyền con nối )- Vua tự đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội , xét xử người có tội.- Ở Trung quốc vua là Thiên tử, Ai cập là Pha ra ôn, Lưỡng hà gọi là En si- Giúp việc cho vua có quý tộc,lo việc thu thuế, xây dựng cung điện , đền tháp và chỉ huy quân đội.- Luật Ham mu ra bi ( Lưỡng Hà ) bảo vệ quyền lợi của quý tộc và quan lại .Lịch Sử 6- Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG .


Phần trên của bia đá chứa bộ luật Hammurabi( Lưỡng Hà )Lịch Sử 6- Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG .


Văn bản khắc trên bia đá của bộ luật Hammurabi.Lịch Sử 6- Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG .


Làm thủy lợi


Lịch Sử 6- Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG .Làm ruộng .


Lịch Sử 6- Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG .


Gặt hái .


Lịch Sử 6- Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG .


Thương nghiệp.


Lịch Sử 6- Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG .


Chăn nuôi


Lịch Sử 6- Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG .


Thủ công nghiệp


Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi sống không phải nơi tôi thở, mà là nơi tôi yêu; Tôi chết không phải nơi tôi yêu, mà nơi tôi ở.
Not where I breathe, but where I love, I live; Not where I love, but where I am, I die.
Robert Southey
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên