Toán Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 11 môn Toán Học

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 28 SGK Giải tích 12 cơ bản) Giải các phương trình sau: a. sin (x + 2) = 1/3

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 29 SGK Giải tích 12 cơ bản) Giải phương trình 

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 7)

Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 29 SGK Giải tích 12 cơ bản) Giải các phương trình sau: a. sin 3x – cos 5x = 0 b. tan 3x . tan x = 1. Hướng dẫn

Bài 1: Hàm số lượng giác (Giải bài tập 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 17 SGK Giải tích 12 cơ bản) Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn [-π;3π/2] để hàm số y = tanx ; a. Nhận g

Bài 1: Hàm số lượng giác (Giải bài tập 5,6,7)

Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 18 SGK Giải tích 12 cơ bản) Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx, tìm các giá trị của x để cosx = 1/2 Hướng dẫn giải

Bài 1: Quy tắc đếm (Giải bài tập 1,2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 46 SGK Giải tích 12 cơ bản) Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm: a. Một chữ số

Bài 1: Quy tắc đếm (Giải bài tập 3,4)

Bài 3. (Hướng dẫn giải trang 46 SGK Giải tích 12 cơ bản) Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi: a.C

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 54 SGK Giải tích 12 cơ bản) Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau. Hỏi: a.

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 54 SGK Giải tích 12 cơ bản) Có bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ? Hướng dẫn

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 6,7)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 55 SGK Giải tích 12 cơ bản) Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể l

Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 57 SGK Giải tích 12 cơ bản) Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu – Tơn: a. (a + 2b)5; b. (a – √2)6; c.

Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 57 SGK Giải tích 12 cơ bản) Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu – Tơn: a. (a + 2b)5; b. (a – √2)6; c.

Bài 3: Nhị thức Niu – Tơn (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 58 SGK Giải tích 12 cơ bản) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của (x3 + 1/x)8 Hướng dẫn giải: Ta có:
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru