Polaroid

Bài 3: Cấp số cộng (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 98 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nó:

a) un = 5 – 2n


b) un = n/2 – 1


c) un = 3n


d) un = (7-3n)/2


Hướng dẫn giải:


a) Với mọi n ε  N, un+1 – un = -2

Vậy dãy số là cấp số cộng của u1 = 3 và công sai d = -2.


b) Với mọi n ε  N*  , un+1 – un = (n+1)/2 – 1 – (n/2 – 1) = 1/2Vậy dãy số là cấp số cộng với u1 = -1/2 và d =  1/2

c) Ta có un+1 – un = 2.3n , đó không là hằng số (phụ thuộc n), vậy dãy số k phải là cấp số cộng.


d) Với mọi n ε  N*  , un+1 – un =  -3/2Vậy dãy số là cấp số cộng có u1 = 2, d = -3/2
Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 98 SGK Giải tích 11 cơ bản), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ba mươi trở đi, mới hay đất dày trời thẳm.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên