XtGem Forum catalog

A. Vacation destinations (Phần 1-6 trang 140-143 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 14: Making Plans


A. Vacation destinations (Phần 1-6 trang 140-143 SGK Tiếng Anh 6)


A. Vacation destinations (Phần 1-6 trang 140-143 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:Ba: Bạn dự định làm gì vào kì nghỉ hè này?


Lan: Mình sẽ đi thăm Huế.


Ba: Bạn định ở đâu?


Lan: Mình sẽ ở với cô và chú mình.


Ba: Bạn định ở lại bao lâu?


Lan: Một tuần.


Ba: Bạn sẽ làm gì ở Huế?


Lan: Mình sẽ đi thăm Thành Nội., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là chiến thắng của trí tưởng tượng đối với sự thông minh.
Love is the triumph of imagination over intelligence.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên