Polaroid

A. Vacation destinations (Phần 1-6 trang 140-143 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 14: Making Plans


A. Vacation destinations (Phần 1-6 trang 140-143 SGK Tiếng Anh 6)


A. Vacation destinations (Phần 1-6 trang 140-143 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:Ba: Bạn dự định làm gì vào kì nghỉ hè này?


Lan: Mình sẽ đi thăm Huế.


Ba: Bạn định ở đâu?


Lan: Mình sẽ ở với cô và chú mình.


Ba: Bạn định ở lại bao lâu?


Lan: Một tuần.


Ba: Bạn sẽ làm gì ở Huế?


Lan: Mình sẽ đi thăm Thành Nội., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ cửa rất khẽ khàng.
Learn to listen. Opportunity could be knocking at your door very softly.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên