XtGem Forum catalog

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 162 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = 7 + x – x2 tại x0  = 1;


b) y =  x3 – 2x + 1 tại x0 = 2.


Hướng dẫn giải


a) Giả sử  ∆x  là số gia của số đối tại x0= 1. Ta có:


∆y = f(1 + ∆x) – f(1) = 7 + (1 + ∆x) – (1 + ∆x)2 – (7 + 1 – 12) = -(∆x)– ∆x ;

∆y/∆x = – ∆x – 1 ; Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm (Giải bài tập 1,2,3)= -1.


Vậy f'(1) = -1.


b) Giả sử  ∆x  là số gia của số đối tại x0= 2. Ta có:


∆y = f(2 + ∆x) – f(2) = (2 + ∆x)– 2(2 + ∆x) + 1 – (23 – 2.2 + 1) = (∆x)3 + 6(∆x)2 + 10∆x;, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mục đích chính của giáo dục không phải dạy cho trẻ hiểu nhiều, biết rộng mà dạy cho trẻ biết hành động.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên