pacman, rainbows, and roller s

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao.
It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.
William Shakespeare
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên