XtGem Forum catalog

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thính giác là một trong năm giác quan của con người. Nhưng lắng nghe là nghệ thuật.
Hearing is one of the body's five senses. But listening is an art.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên