Facebook00">Google+0 Ma trận đề thi KSCL đầu năm Lớp 6 môn Văn năm học 20152016 trường THC" />
XtGem Forum catalog

Ma trận đề KSCL đầu năm Lớp 6 môn Văn năm học 2015-2016 trường THCS Tự Cường

HocTap321 chia sẻ Ma trận đề KSCL đầu năm Lớp 6 môn Văn năm học 2015-2016 trường THCS Tự Cường

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Ma trận đề thi KSCL đầu năm (Khảo sát chất lượng đầu năm) Lớp 6 môn Văn năm học 2015-2016 trường THCS Tự Cường – Hải Phòng.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC  2015- 2016

Môn:  Ngữ văn 6 – Thời gian 90’ ( không kể giao đề) 


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu em sống đến trăm tuổi, anh muốn sống một trăm tuổi thiếu một ngày để anh không bao giờ phải sống thiếu em.
If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên