Facebook00">Google+0 Ma trận đề thi KSCL đầu năm Lớp 6 môn Văn năm học 20152016 trường THC" />
Insane

Ma trận đề KSCL đầu năm Lớp 6 môn Văn năm học 2015-2016 trường THCS Tự Cường

HocTap321 chia sẻ Ma trận đề KSCL đầu năm Lớp 6 môn Văn năm học 2015-2016 trường THCS Tự Cường

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Ma trận đề thi KSCL đầu năm (Khảo sát chất lượng đầu năm) Lớp 6 môn Văn năm học 2015-2016 trường THCS Tự Cường – Hải Phòng.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC  2015- 2016

Môn:  Ngữ văn 6 – Thời gian 90’ ( không kể giao đề) 


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi... Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.
The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know...Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên