Facebook00">Google+0 Đề thi khảo sát môn Văn lớp 6 đầu năm – ma trận đề thi ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂMMÔN: NGỮ VĂN 6NĂM HỌC 2014 –" />

Đề thi khảo sát môn Văn lớp 6 đầu năm (Có Đáp án)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thông minh và hiếu học thì không thẹn hỏi kẻ dưới mình, Vậy mới thật gọi là có trình độ.
Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn, thị vị chi văn dã.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane