Teya Salat

Bài 1: Hàm số lượng giác (Giải bài tập 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 17 SGK Giải tích 12 cơ bản)Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn [-π;3π/2] để hàm số y = tanx ;

a. Nhận giá trị bằng 0


b. Nhận giá trị bằng 1


c. Nhận giá trị dương


d. Nhận giá trị âm.


Hướng dẫn giải:


a. Trục hoành cắt đoạn đồ thị y = tanx (ứng với x ∈ [-π;3π/2]) tại ba điểm có hoành độ – π ; 0 ; π. Do đó trên đoạn [-π;3π/2] chỉ có ba giá trị của x để hàm số y = tanx nhận giá trị bằng 0, đó là x = – π; x = 0 ; x = π.


b. Đường thẳng y = 1 cắt đoạn đồ thị y = tanx (ứng với x ∈ [-π;3π/2] ) tại ba điểm có hoành độ π/4; π/4+-π. Do đó trên đoạn [-π;3π/2] chỉ có ba giá trị của x để hàm số y = tanx nhận giá trị bằng 1, đó là:


x = -3π/4; x=π/4; x=5π/4, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi anh đi câu tình yêu, hãy lấy trái tim làm mồi chứ đừng lấy bộ não.
When you fish for love, bait with your heart, not your brain.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên