Insane

Bài 1: Hàm số lượng giác (Giải bài tập 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 17 SGK Giải tích 12 cơ bản)Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn [-π;3π/2] để hàm số y = tanx ;

a. Nhận giá trị bằng 0


b. Nhận giá trị bằng 1


c. Nhận giá trị dương


d. Nhận giá trị âm.


Hướng dẫn giải:


a. Trục hoành cắt đoạn đồ thị y = tanx (ứng với x ∈ [-π;3π/2]) tại ba điểm có hoành độ – π ; 0 ; π. Do đó trên đoạn [-π;3π/2] chỉ có ba giá trị của x để hàm số y = tanx nhận giá trị bằng 0, đó là x = – π; x = 0 ; x = π.


b. Đường thẳng y = 1 cắt đoạn đồ thị y = tanx (ứng với x ∈ [-π;3π/2] ) tại ba điểm có hoành độ π/4; π/4+-π. Do đó trên đoạn [-π;3π/2] chỉ có ba giá trị của x để hàm số y = tanx nhận giá trị bằng 1, đó là:


x = -3π/4; x=π/4; x=5π/4, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống và lòng tin chỉ bị mất có một lần.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên