Snack's 1967

Người cầm quyền khôi phục uy quyền

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền lớp 11

BÀI GIẢNG - NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN


(Trích “Những người khốn khổ”) - V.HUYGÔ
I.  Tìm hiểu chung


1.  Tác giả


Victo Huy-gô (1802-1885) nhà văn thiên tài của nước Pháp, danh nhân văn hóa nhân loại, người bạn lớn của những người khốn khổ luôn hoạt động động vì sự tiến bộ của con người.


2. Sự nghiệp


-       Nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà soạn kịch lãng mạn nổi tiếng của nước Pháp của thế kỷ XIX


-       Những tác phẩm tiêu biểu: Nhà thờ đức bà Pari, Những người khốn khổ, Tia sáng và bóng tối…


3. Tác phẩm


a. Tóm tắt: (SGK), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người thực hiện và tạo ra nhiều hơn nhiều những gì mình chịu được. Và thế là anh ta phát hiện mình có thể chịu được mọi thứ.
Man performs and engenders so much more than he can or should have to bear. That's how he finds that he can bear anything.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên