XtGem Forum catalog

Người cầm quyền khôi phục uy quyền

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền lớp 11

BÀI GIẢNG - NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN


(Trích “Những người khốn khổ”) - V.HUYGÔ
I.  Tìm hiểu chung


1.  Tác giả


Victo Huy-gô (1802-1885) nhà văn thiên tài của nước Pháp, danh nhân văn hóa nhân loại, người bạn lớn của những người khốn khổ luôn hoạt động động vì sự tiến bộ của con người.


2. Sự nghiệp


-       Nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà soạn kịch lãng mạn nổi tiếng của nước Pháp của thế kỷ XIX


-       Những tác phẩm tiêu biểu: Nhà thờ đức bà Pari, Những người khốn khổ, Tia sáng và bóng tối…


3. Tác phẩm


a. Tóm tắt: (SGK), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tư tưởng là một loại thuốc phiện; nó có thể làm ta say ngay khi đang thức; nó có thể làm trong suốt cả những ngọn núi cao và tất cả những gì đang tồn tại.
Thought is a kind of opium; it can intoxicate us, while still broad awake; it can make transparent the mountains and everything that exists.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên