Teya Salat

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận lớp 11

BÀI. PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN


 


I. Tìm hiểu bài


1. Phân tích đề


a. Tìm hiểu ngữ liệu


Đề 1


+         Vấn đề cần nêu: suy nghĩ về khả năng thực hành của con người Việt Nam trong giai đoạn mới.


+         Hình thức nêu vấn đề: Cố định, cụ thể → đề nổi.


+         Vấn đề có liên quan đến đời sống xã hội.


Đề 2, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.
A day without laughter is a day wasted.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên