Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận lớp 11

BÀI. PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN


 


I. Tìm hiểu bài


1. Phân tích đề


a. Tìm hiểu ngữ liệu


Đề 1


+         Vấn đề cần nêu: suy nghĩ về khả năng thực hành của con người Việt Nam trong giai đoạn mới.


+         Hình thức nêu vấn đề: Cố định, cụ thể → đề nổi.


+         Vấn đề có liên quan đến đời sống xã hội.


Đề 2, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tha thứ là một điều thật buồn cười. Nó làm ấm con tim là và làm mát cơn đau.
Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and cools the sting.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967