Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận lớp 11

BÀI. PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN


 


I. Tìm hiểu bài


1. Phân tích đề


a. Tìm hiểu ngữ liệu


Đề 1


+         Vấn đề cần nêu: suy nghĩ về khả năng thực hành của con người Việt Nam trong giai đoạn mới.


+         Hình thức nêu vấn đề: Cố định, cụ thể → đề nổi.


+         Vấn đề có liên quan đến đời sống xã hội.


Đề 2, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu thường chẳng là gì hơn ngoài một cuộc trao đổi thuận lợi giữa hai người mà đạt được phần lớn những gì họ có thể mong đợi nếu cân nhắc tới giá trị của họ trên thị trường tính cách.
Love is often nothing but a favorable exchange between two people who get the most of what they can expect, considering their value on the personality market.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have