XtGem Forum catalog

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 7)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai mà vâng liều, hứa liều, tất nhiên ít khi giữ được đúng.
Lão Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên