Ring ring

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 7)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bệnh nhân nào cũng đem theo bên trong người thầy thuốc của chính bản thân mình.
Every patient carries her or his own doctor inside.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên