XtGem Forum catalog

Bài 31 – Tiết 3 : Soạn bài Văn bản tường trình – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2
Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Khi có một sự việc xảy ra (gây hậu quả xấu) khiến cho người có trách nhiệm (hoặc cấp có thẩm quyền) phải xem xét, người liên quan đến sự việc đó phải viết bản tường trình để trình bày một cách tường tận, rõ ràng sự việc diễn ra, đồng thời phải nêu rõ mức độ trách nhiệm của mình.


Vậy, văn bản tường trình là loại văn bản trình bày để người có trách nhiệm hoặc cấp có thẩm quyền hiểu đúng bản chất sự việc, mà sự việc ấy có liên quan đến người viết tường trình.


2.Khi viết văn bản tường trình, ngoài những thể thức bắt buộc (quốc hiệu, tiêu ngữ, người tiếp nhận…) cần nêu đầy đủ những thông tin sau:


+ Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc.


+ Những người có liên quan đến sự việc.


+ Trình tự, diễn biến sự việc.


+ Nguyên nhân sự việc.


+ Mức độ thiệt hại (nếu có)., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hoặc là búa hoặc là đe chứ bạn đừng ở giữa hai thứ đó.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên