Snack's 1967

Bài 4: Phép thử và biến cố (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 63 SGK Giải tích 12 cơ bản)


1. Gieo một đồng tiền ba lần:

a) Mô tả không gian mẫu.


b) Xác định các biến cố:


A: “Lần đầu xuất hiện mặt sấp”;


B: “Mặt sấp xảy ra đúng một lần”;


C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”.


Hướng dẫn giải:


a. Phép thử T được xét là: “Gieo một đồng tiền ba lần”. Có thể liệt kê các phần tử của không gian mẫu của phép thử T nhờ sơ đồ cây sau đây:


Không gian (KG) mẫu:, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mong tình yêu ẩn dấu sâu trong tim bạn tìm thấy tình yêu chờ đợi bạn trong mơ. Mong nụ cười bạn tìm thấy ở ngày mai xóa đi nỗi đau tìm trong quá khứ.
May the love hidden deep inside your heart find the love waiting in your dreams. May the laughter that you find in your tomorrow wipe away the pain you find in your yesterdays.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên