Polaroid

Bài 4: Phép thử và biến cố (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 63 SGK Giải tích 12 cơ bản)


1. Gieo một đồng tiền ba lần:

a) Mô tả không gian mẫu.


b) Xác định các biến cố:


A: “Lần đầu xuất hiện mặt sấp”;


B: “Mặt sấp xảy ra đúng một lần”;


C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”.


Hướng dẫn giải:


a. Phép thử T được xét là: “Gieo một đồng tiền ba lần”. Có thể liệt kê các phần tử của không gian mẫu của phép thử T nhờ sơ đồ cây sau đây:


Không gian (KG) mẫu:, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cần phải học thường xuyên. Nghĩa là việc học tập không chỉ là công việc ở nhà trường. Nhà trường chỉ cho ta chiếc chìa khóa để ta có học thức. Học ở ngoài trường là một cộng việc suốt đời!
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên