Insane

Bài 4: Phép thử và biến cố (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 63 SGK Giải tích 12 cơ bản)


1. Gieo một đồng tiền ba lần:

a) Mô tả không gian mẫu.


b) Xác định các biến cố:


A: “Lần đầu xuất hiện mặt sấp”;


B: “Mặt sấp xảy ra đúng một lần”;


C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”.


Hướng dẫn giải:


a. Phép thử T được xét là: “Gieo một đồng tiền ba lần”. Có thể liệt kê các phần tử của không gian mẫu của phép thử T nhờ sơ đồ cây sau đây:


Không gian (KG) mẫu:, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.
If you cannot lift the load off another's back, do not walk away. Try to lighten it.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên