Duck hunt

Chương IV : Ngành thân mềm – Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 73
Chương IV : Ngành thân mềm – Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 73


I – ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Ngành Thân mềm có số loài rất lớn, sai khác nhau :


– Về kích thước, ốc nước ngọt (ốc gạo, ốc rạ…) chi nặng khoảng vài chục gam nhưng loài bạch tuộc Đại Tây Dương nặng tới 1 tấn.


-Về môi trường. Chủng phân bố ở độ cao hàng trăm mét (các loài ốc sên) trên các ao, hồ, sông, suối và biển cả, có loài ở dưới đáy biển sâu.


-Về tập tính. Chúng có hình thức sống : vùi lấp (trai, sò, ngao, ngán…) đến lối sống bò chậm chạp (các loài ốc), tới cách di chuyên tốc độ nhanh (như mực nang, mực ống).


Tuy thích nghi rộng như vậy, nhưng cấu tạo cơ thể thân mềm vẫn có các đặc điểm chung (hình 21.A, B. C).


Chương IV : Ngành thân mềm – Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 73

II -VAI TRÒ


Hầu như tất cả các loài thân mềm đểu được sử dụng làm thức ăn. không chỉ cho người mà còn cho các động vật khác. Một sô loài có giá trị xuất khẩu cao. Tuy thế cũng có một số thân mềm có hại đáng kể.


Câu 1: Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người phụ nữ quyết định quên đi một người đàn ông, đó không phải vì họ hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau đối phương mang đến cho họ quá đậm sâu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên