Đề kiểm tra môn văn lớp 6 kì 1 có đáp án năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra môn văn lớp 6 kì 1 có đáp án năm 2015

Đề kiểm tra môn văn lớp 6 kì 1 có đáp án năm 2015

ĐỀ BÀI : 

Câu I (2 điểm):

Căn cứ vào sách Ngữ văn 6 tập 1, hãy cho biết:

a) Cụm danh từ là gì ? Lấy ví dụ 2 cụm danh từ.

b) Tìm các cụm danh từ trong câu văn sau:

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.

Câu II (3 điểm):

a) Truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng nhằm phê phán và khuyên nhủ điều gì ? Tìm những câu thành ngữ có nội dung gần gũi với câu chuyện ?

b) Qua truyện Ếch ngồi đáy giếng, em hiểu gì về nghệ thuật truyện ngụ ngôn ?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt