Đề kiểm tra môn văn lớp 6 kì 1 có đáp án năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra môn văn lớp 6 kì 1 có đáp án năm 2015

Đề kiểm tra môn văn lớp 6 kì 1 có đáp án năm 2015

ĐỀ BÀI : 

Câu I (2 điểm):

Căn cứ vào sách Ngữ văn 6 tập 1, hãy cho biết:

a) Cụm danh từ là gì ? Lấy ví dụ 2 cụm danh từ.

b) Tìm các cụm danh từ trong câu văn sau:

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.

Câu II (3 điểm):

a) Truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng nhằm phê phán và khuyên nhủ điều gì ? Tìm những câu thành ngữ có nội dung gần gũi với câu chuyện ?

b) Qua truyện Ếch ngồi đáy giếng, em hiểu gì về nghệ thuật truyện ngụ ngôn ?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog