Chương 1. Chuyển động cơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 11 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  11 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Chất điểm là gì?


Câu 2: Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ.


Câu 3:  Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.


Câu 4: Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.


Câu 5: Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?


A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.


B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.


C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước., , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.
Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog