Insane

Chương 1. Chuyển động cơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 11 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  11 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Chất điểm là gì?


Câu 2: Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ.


Câu 3:  Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.


Câu 4: Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.


Câu 5: Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?


A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.


B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.


C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước., , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi yêu người ta có thể tha thứ cho nhau tất cả. Khi ghét người ta có thể nói xấu nhau tất cả.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên