Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sống vô tư nhưng không khinh suất; vui tươi nhưng không ầm ĩ; can đảm nhưng không liều lĩnh; tin tưởng và vui vẻ cam chịu nhưng không theo thuyết định mệnh
đó là nghệ thuật sống.
To live lightheartedly but not recklessly; to be gay without being boisterous; to be courageous without being bold; to show trust and cheerful resignation without fatalism
this is the art of living.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches