Old school Swatch Watches

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi
và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.
Odd how much it hurts when a friend moves away
and leaves behind only silence.
Pam Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên