Polly po-cket

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có lẽ đức hạnh không là gì hơn ngoài sự nhã nhặn của tâm hồn.
Virtue, perhaps, is nothing more than politeness of soul.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên