80s toys - Atari. I still have

Soạn bài: Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết


Luyện tập


Câu 1:


   Đặc điểm ngôn ngữ viết của đoạn trích trong bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:


- Về từ ngữ: Sử dụng một hệ thống các thuật ngữ của ngành ngôn ngữ học: vốn chữ, từ vựng, ngữ pháp, phong cách, thể văn,...


- Về câu: câu viết rõ ràng, trong sáng (tách dòng sau mỗi câu để trình bày rõ từng luận điểm, dùng các từ ngữ chỉ thứ tự trình bày để đánh dấu các luận điểm).


- Về dấu câu: dùng chính xác, đúng chỗ làm cho câu văn rõ nghĩa.


- Có phần giải thích rõ ràng (nằm trong ngoặc, thể hiện rõ dụng ý của người viết về việc lựa chọn và thay thế các từ là thuật ngữ.


Câu 2:


   Đặc điểm của ngôn ngữ nói ở đoạn trích trong truyện Vợ nhặt:


- Các từ ngữ thường gặp trong lời ăn tiếng nói hàng ngày: mấy, có khối, nói khoác, sợ gì, đằng ấy, cười tít,...


- Miêu tả nhiều cử chỉ điệu bộ (kèm theo lời nói): đẩy vai, cười (nắc nẻ), cong cớn, ngoái cổ, ton ton chạy...


- Các từ hô gọi: kìa, này, nhà tôi ơi, đằng ấy,...


- Các từ tình thái: có khối... đấy, đấy, sợ gì,..., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc giống như những lâu đài trong chuyện cổ tích với cổng được rồng canh gác: chúng ta phải chiến đấu để chinh phục nó.
Happiness is like those palaces in fairy tales whose gates are guarded by dragons: we must fight in order to conquer it.
Alexandre Dumas
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên