Lịch Sử

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 11 môn Lịch Sử

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918).

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 25. SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1918)   1. Nước Việt Nam  giữa thế kỷ XIX- trước cuộc xâm lược  của tư bản Pháp -      

Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 24. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)   I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1. Những biến động về ki

Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất( 1914)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 23. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Các sách Tân thư, Tân b

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 22. Xà HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP   1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ Toàn quyền P

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 21. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA  NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX   Lược đồ cuộc phản công ở kinh th

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 20. CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884, NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG   I. THỰC D

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1885 đến trước năm 1873)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 19. NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (TỪ 1858 ĐẾN TRƯỚC 1873)   I. LIÊN QUÂN PHÁP - TÂY BAN NHA XÂM LƯỢC VIỆT NAM

Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 18. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)   Lược đồ Liên Xô năm 1940 I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

LỊCH SỬ  LỚP 11 BÀI 17. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)   I. CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 1. Các nước phát xít đẩy

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 16. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Lược đồ Đông Nam Á I. Tình hình các nước Đông Nam Á

Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)   Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình, mở đầu p

Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 14. NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI  (1918 - 1939)   I. Nhật Bản trong những năm  1918 - 1929  1. Nhật Bản trong nhữn

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 13. NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Ngày thứ năm "đen tối" (24/10/1929), ngày thị trường chứng khoán New
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.