Insane

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

LỊCH SỬ  LỚP 11
BÀI 17. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)


 
I. CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
1. Các nước phát xít đẩy mạnh chính sách xâm lược (1931 - 1937)


-       Đầu những năm 30, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản  liên kết thành liên minh phát xít (Trục Béc-lin  - Rô-ma - Tô-ki-ô), tăng cường các hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới:


+         Nhật xâm lược Trung Quốc;


+         I-ta-li-a xâm lược Ê-ti-ô-pi-a (1935), cùng với Đức tham chiến ở Tây Ban Nha (1936 – 1939), hỗ trợ lực lượng phát xít Phran-cô đánh bại chính phủ Cộng hoà.


+         Đức xé bỏ hoà ước Vec-xai, hướng tới mục tiêu lập một nước “Đại Đức” bao gồm tất cả các lãnh thổ có dân Đức sinh sống ở Châu Âu.


-       Liên Xô chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh nhưng bị từ chối., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta không bao giờ đạt được hòa bình trên thế giới, ngoại trừ chúng ta phải thực sự có hòa bình trong chính mình.
We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên