Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

LỊCH SỬ  LỚP 11
BÀI 17. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)


 
I. CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
1. Các nước phát xít đẩy mạnh chính sách xâm lược (1931 - 1937)


-       Đầu những năm 30, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản  liên kết thành liên minh phát xít (Trục Béc-lin  - Rô-ma - Tô-ki-ô), tăng cường các hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới:


+         Nhật xâm lược Trung Quốc;


+         I-ta-li-a xâm lược Ê-ti-ô-pi-a (1935), cùng với Đức tham chiến ở Tây Ban Nha (1936 – 1939), hỗ trợ lực lượng phát xít Phran-cô đánh bại chính phủ Cộng hoà.


+         Đức xé bỏ hoà ước Vec-xai, hướng tới mục tiêu lập một nước “Đại Đức” bao gồm tất cả các lãnh thổ có dân Đức sinh sống ở Châu Âu.


-       Liên Xô chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh nhưng bị từ chối., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.
Ám độ Trần Thương.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên