The Soda Pop

2 Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 7 Quận 5, Quận Thủ Đức TPHCM

HocTap321 chia sẻ 2 Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 7 Quận 5, Quận Thủ Đức TPHCM

02 Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 7 của Phòng GD & ĐT Quận 5 và Quận Thủ Đức TPHCM năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút. 

Phòng GD & ĐT Quận 5 TPHCM

Đề thi học kì 1

Môn: Văn lớp 7

Thời gian làm bài 90 phút

Phần I: (3 điểm)

Đọc bài thơ sau:

Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nước non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày mai, mọi lỗi lầm đều được sửa chữa; nhưng cái ngài mai đó không bao giờ đến.
Tomorrow, every Fault is to be amended; but that Tomorrow never comes.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên