Old school Easter eggs.

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 16. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI


(1918 - 1939)


Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


Lược đồ Đông Nam Á


I. Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất


1. Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội


-       Vào cuối thế kỉ XIX Đông Nam Á (trừ Xiêm) đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.


-       Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân phương Tây đã làm cho nền kinh tế, chính trị - xã hội có những biến đổi quan trọng


a. Về kinh tế bị  lôi cuốn vào hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa:


-       Thị trường tiêu thụ.


-       Cung cấp nguyên liệu thô.


b. Về chính trị: thực dân khống chế và thâu tóm mọi quyền lực., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi bắt đầu cho rằng mọi giây phút của cuộc đời đều không cần đến sự bình lặng. Con người sinh ra để hành động, và cả sự ồn ào nữa.
I begin to think, that a calm is not desirable in any situation in life. Man was made for action and for bustle too, I believe.
Abigail Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên