Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 16. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI


(1918 - 1939)


Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


Lược đồ Đông Nam Á


I. Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất


1. Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội


-       Vào cuối thế kỉ XIX Đông Nam Á (trừ Xiêm) đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.


-       Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân phương Tây đã làm cho nền kinh tế, chính trị - xã hội có những biến đổi quan trọng


a. Về kinh tế bị  lôi cuốn vào hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa:


-       Thị trường tiêu thụ.


-       Cung cấp nguyên liệu thô.


b. Về chính trị: thực dân khống chế và thâu tóm mọi quyền lực., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy làm điều tốt với bạn bè để giữ họ, với kẻ thù để giành được họ.
Do good to your friends to keep them, to your enemies to win them.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru