Pair of Vintage Old School Fru

Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A. Thì hiện tại hoàn thành với for và since – Present perfect with for and since


* Câu tạo:have/ has + Vpp* Cảch dùng:


Thì hiện tại hoàn thành với for vả since diễn tả một hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ và còn tiếp diễn ở hiện tại hoặc có thể kéo dài đến tương lai.


* Ví dụ:


–   How long have you been here?


      We have been here since yesterday.


—> Các bạn đã ờ đây bao lâu rồi?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình.
It is the patriotic duty of every man to lie for his country.
Alfred Adler
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên