Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 14. NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI  (1918 - 1939)


 


I. Nhật Bản trong những năm  1918 - 1929 


1. Nhật Bản trong những năm đầu sau chiến tranh 1918 - 1923
Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


* Kinh tế


Công nghiệp


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Nhật có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế công nghiệp.


+         Nhật không bị chiến tranh tàn phá, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những ai dự định làm điều tốt không được hy vọng người ta sẽ lăn đá ra khỏi đường mình đi, nhưng phải điềm tĩnh chấp nhận kể cả khi người ta rải đá lên đó.
Anyone who proposes to do good must not expect people to roll stones out of his way, but must accept his lot calmly, even if they roll a few stones upon it.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt