Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 14. NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI  (1918 - 1939)


 


I. Nhật Bản trong những năm  1918 - 1929 


1. Nhật Bản trong những năm đầu sau chiến tranh 1918 - 1923
Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


* Kinh tế


Công nghiệp


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Nhật có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế công nghiệp.


+         Nhật không bị chiến tranh tàn phá, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phong cách đơn giản cũng như ánh sáng trắng. Nó phức tạp, nhưng sự phức tạp của nó không rõ rệt.
Simple style is like white light. It is complex, but its complexity is not obvious.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t