Insane

Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 14. NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI  (1918 - 1939)


 


I. Nhật Bản trong những năm  1918 - 1929 


1. Nhật Bản trong những năm đầu sau chiến tranh 1918 - 1923
Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


* Kinh tế


Công nghiệp


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Nhật có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế công nghiệp.


+         Nhật không bị chiến tranh tàn phá, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại.
Thanh Đông kích Tây.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên