Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 22. Xà HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT

CỦA THỰC DÂN PHÁP


 


1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ


Toàn quyền P. Đu-me hoàn thiện bộ máy thống trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.


a. Về kinh tế


-       Nông nghiệp:  nổi bật là chính sách ruộng đất của Pháp. Năm 1897, Pháp ép triều Nguyễn kí điều ước “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng. Năm 1915, địa chủ người Pháp chiếm 470 000 ha để lập đồn điền ở Bắc và Trung Kì.


-       Công nghiệp: chú trọng khai thác mỏ than và kim loại, ngoài ra ngành công nghiệp phục vụ đời sống như điện, nước, bưu điện cũng lần lượt ra đời.


-       Giao thông vận tải:  xây dựng hệ thống đường giao thông hiện đại, vừa phục vụ làm ăn lâu dài, vừa nhằm mục đích quân sự


-       Thương nghiệp: Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp, Pháp độc quyền thu thuế xuất nhập khẩu., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật lâu trước kia tôi đã từng có một cuộc đời, cho tới khi người ta bảo tôi hãy lập một tài khoản Facebook.
Long time ago I used to have a life, until someone told me to create a Facebook account.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.