Polaroid

Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 24. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT


(1914 - 1918)


 


I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI


1. Những biến động về kinh tế


-       Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp ra sức vơ vét tối đa nhân lực vật lực và tài lực để gánh đỡ những tổn thất và thiếu hụt của Pháp trong chiến tranh.


-       Pháp tăng thuế, bắt nhân dân Việt Nam mua công trái, vơ vét lương thực, nông lâm sản, kim loại… đem về Pháp.


-       Sự cướp bóc của Pháp ảnh hưởng trầm trọng đến kinh tế - xã hội Việt Nam.


+         Công nghiệp: ngành khai mỏ được bỏ vốn thêm, một vài công ty than mới xuất hiện, các kim loại cần cho chiến tranh được khai thác mạnh. Trong giai đoạn này, Pháp nới lỏng cho các xí nghiệp của người Việt mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh (công ty của Nguyễn Hữu Thụ, Bạch Thái Bưởi), nhiều xí nghiệp mới xuất hiện., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đau khổ cũng đa dạng như con người. Một người chịu đựng những gì mình có thể.
Pain is as diverse as man. One suffers as one can.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên