Disneyland 1972 Love the old s

Đề và đáp án đề KSCL đầu năm Văn lớp 8 (PGD&ĐT Bình Giang)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu xuất phát từ tập tục, thì quan niệm về người xung quanh tạo ra, chứ không phải có ở con người từ khi mới sinh ra.
Trang Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên