Polly po-cket

Đề và đáp án đề KSCL đầu năm Văn lớp 8 (PGD&ĐT Bình Giang)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có điều gì đó thật lớn lao và khủng khiếp trong tự sát.
There is something great and terrible about suicide.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên