pacman, rainbows, and roller s

Unit 4 Learning a foreign Language: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 34 unit 4 learning a foreign language speak. Work in groups. You are Thu, Tam and Kim, and you are awarded a scholarship of US $ 2,000 to attend an English language summer course abroad.

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

SPEAKING (NÓI)

 

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim, and you are awarded a scholarship of US $ 2,000 to attend an English language summer course abroad. Try to persuade your partner to attend the school you like to go to. The expressions in the box may help you.

(Làm việc theo nhóm. Các bạn là Thu, Tam và Kim, các bạn được thưởng một suất học bổng trị giá 2.000USD để tham dự một khóa học hè tiếng Anh ở nước ngoài. Hãy cố thuyết phục bạn của bạn cùng chọn trường mà bạn thích học. Những từ ngữ trong khung sau có thể giúp bạn).


,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà làm điều tốt ở gần nhà còn hơn đi xa để thắp hương.
Better do a good deed near at home than go far away to burn incense.
Amelia Earhart
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên